Úvod  > Štúdium  > Študijné odbory  > 8269 M - Tvorba nábytku a interiéru  > Výtvarné pomôcky a materiálové vybavenie ku štúdiu

Výtvarné pomôcky a materiálové vybavenie ku štúdiu

VÝTVARNÁ PRÍPRAVA 1. - 2. ROČNÍK

MODELOVANIE 1. - 2. ROČNÍK

NAVRHOVANIE 3. - 4. ROČNÍK

Pomôcky priebežne podľa zadaní

- baliaci papier formátu A1, (na ktorý sa dá kresliť uhlíkom, rudkou, ceruzkou, zásoba doma aspoň 30ks.);
- výkres formát A2; A3 - (kresliace bloky, skicáre);
- ceruzky 3B - 6B, uhlík (prírodný alebo umelý), rudka, plastická guma, špajdle;
- akrylové farby, ploché štetce, nádobky na vodu a paleta (dajú sa zhotoviť aj svojpomocne);
- pastel, fixatív v spreji, (ak nie je v spreji je potrebná fixírka na jeho nanášanie)
- orezávač, pre uchytenie papiera sú vhodné tieto pomôcky - /papierová lepiaca páska, alebo klipové štipce na prichytenie papiera na dosku, alebo pripínačky/
- farebné ceruzky;
- fixky – základné farby (na dizajn kresbu – až od 2. ročníka);
- papiere rôznej štruktúry a tvrdosti /kartón, lepenka - 1. a 2. ročník/,
- kružidlo, pravítko, lepiacu pásku, nožnice
- tvrdý kartón hrúbky 3 – 5 mm – veľkosť cca: A1 – A2
- hlina
- špachtle na modelovanie (dajú sa zhotoviť aj svojpomocne z dreva, plastu, kovu)
- sadra (modelárska) na odlievanie (min.3 kg - upresnenie podľa zadania na hodinách)
- styrén (extrudovaný polystyrén) - 1 tabuľa – hrúbka 30 – 50 – 100 mm (upresnenie podľa zadania na hodinách)
- biely plášť

- * ostatný materiál podľa špecifikácii zadania
- * po dohode na hodinách sa dá uskutočniť hromadný nákup =  výhodnejšia cena, ako pri samostatnom nákupe (hlina, styrén, kartón)
späť tlač hore


Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A
837 63 Bratislava
Národný projekt:
Rozvoj stredného odborného vzdelávania


 
 
Prioritná os 1:
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy,
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia
PILOTNÉ CENTRUM
ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

VENUJTE NÁM 2%